Classes de repàs a l’estiu

Classes de repàs a l’estiu

El nostre Centre de Suport Escolar seguirà amb les portes obertes durant els mesos de Juliol, Agost i Setembre per donar classes de repàs als alumnes que ho necessitin.

Benvolguda família,

 

Una vegada acabat el curs escolar, l’estiu és un bon moment per combinar lleure i estudi.

Per tant, creiem del tot recomanable que, durant aquest període de vacances, els vostres fills i filles mantinguin les pautes de treball i estudi per tal que no perdin els coneixements i els hàbits adquirits durant el curs i es reincorporin al nou curs amb menys dificultat.

 

Per aquest motiu, el nostre Centre de Suport Escolar seguirà amb les portes obertes durant els mesos de juliol, agost i setembre. En aquest període, els alumnes podran consolidar els coneixements adquirits en aquest curs i realitzar els quaderns de vacances. A més, podran preparar-se per a les proves inicials del curs següent.