Metodologia

Treballem en grups reduïts o en classes particulars

El professorat ajuda l’alumne a:

 

  • Resoldre dubtes tant teòrics com pràctics durant les classes.
 .
  • Organitzar la feina per tal d’aprofitar el temps d’estudi al màxim.
  • Ensenyar les tècniques d’estudi que s’adeqüen més a cada alumne amb la finalitat que assimili amb més facilitat els coneixements.
 .
  • Incentivar l’esforç i la motivació personal per tal d’ajudar-lo a aconseguir els seus objectius.
 .
  • Ampliar conceptes treballats a l’escola.
En cas que el professor durant la classe detecti alguna anomalia en l’aprenentatge de l’alumne que no se’ns hagi comunicat, ens posem en contacte amb la família per concertar entrevista.

Objectius:

 

  • Preparar l’alumne per a les avaluacions i repassar les matèries curriculars.
 .
  • Treballar i desenvolupar el raonament dels problemes i el càlcul matemàtic.
  • Treballar la redacció i expressió escrita i assimilar les normes ortogràfiques.
 .
  • Donar les pautes per adquirir bons hàbits d’estudi.